Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

BÁV WEBSHOP

www.bavdeluxe.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BÁV e-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Szolgáltató (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cg.: 01-09-190692; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által kiadott engedély száma: PR8970.; a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

   

 1. Bevezető rendelkezések, ÁSZF hatálya, tárgya

 

1.1     A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató kereskedelmi szolgáltatására, amely a www.bavdeluxe.hu weboldalon („Weboldal”) található elektronikus felületen („Webshop”) keresztül érhető el.

 

1.2     A Webshopon elhelyezett termékek vásárlását elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget. 

 

1.3     A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

1.4     A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.5     A jelen ÁSZF-ben külön kiemelten meghatározott egyes szabályok kizárólag fogyasztóval kötött szerződések esetében alkalmazandók. E tekintetben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”).

 

1.6     A jelen ÁSZF alapján megkötésre kerülő szerződés tárgya a Webshopban található árucikkek (termékek) adásvétele, amelyeket a Vevő – az ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató és a vételár elfogadását követően – megrendelt.

 

1.7.    A Szolgáltatónak jogában áll a jelen ÁSZF-et módosítani, így minden vásárlás/megrendelés leadásának időpontjában a Webshopon közzétett és olvasható, hatályos ÁSZF irányadó. A módosítás a Weboldalon való megjelenésével azonnal érvénybe lép. A módosított ÁSZF rendelkezései az annak közzétételét követően leadott megrendelésekre vonatkoznak (azaz a már teljesítés alatt lévő megrendelésekre nem). A rendelés leadásával a Vevő a jelen ÁSZF-ben található feltételekkel egyetért, azokat kifejezetten elfogadja.  

 

    2. A vásárlás feltételei, folyamata

 

2.1     A Webshopon a termékekről közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, azok célja a Szolgáltató termékkínálatáról való tájékoztatása. A Webshopon feltüntetett készletinformációk tájékoztató jellegűek.

 

2.2     A Webshopban található termékek böngészéséhez, valamint a termék kosárba helyezéséhez nincs szükség regisztrációra, azonban a tényleges vásárláshoz szükség van egy egyszerű és ingyenes regisztrációs folyamat elvégzésére. A regisztráció során a Vevő egy elektronikus levelet (e-mail) kap az általa megadott e-mail címre, majd az abban szereplő utasításokat követve kell megerősíteni a regisztrációját. Csak a regisztrációt követően lehet a kosárba helyezett termékeket megrendelni. A Webshopon megjelenített termékek online (0-24) vásárolhatóak meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékek esetleges technikai ismertetőinek a beszállító által eszközölt, vagy a Szolgáltatón kívül álló egyéb ok miatt történő, előzetes bejelentés nélküli, változása miatt.

A Szolgáltató jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül, módosítani a Webshopon feltüntetett adatokat (termék eladási ára, termékkép, termékek paraméterei, stb.). A módosítások a Webshopon való megjelenéssel lépnek érvénybe és a közzététel időpontjától alkalmazandók. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, elérhetőségük és áruk minden esetben az aktuális beszerzési lehetőségektől függ. Amennyiben hibás ár kerül a Webshopon feltüntetésre, különösen a nyilvánvalóan téves, például, de nem kizárólagosan a termék becsült árától jelentősen eltérő, esetleg 0,-Ft-os ár, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevő értesítése után a terméket a helyesbített áron értékesítse vagy a félreértésen alapuló megrendelést törölje. 

 

2.3       A Megrendelés folyamata:

 

(a)                A megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése.

(b)                Amennyiben a Vevő szeretne további terméket kosárba helyezni, a „tovább vásárolok” gombra kell kattintani. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a „kosár tartalmának megjelenítése” gombot kell választani, majd ellenőrizni a megvásárolni kívánt termékek darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölhető a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg, a „kosár frissítése” gombot kell választani.

(c)                A fizetéshez a „Pénztár” gombra kell kattintani. Visszatérő Vevő esetén, a Vevőnek be kell jelentkezni a fiókjába és máris tudja folytatni a további lépéseket, ha új Vevő, el kell végezni a regisztrációt.

(d)                A megrendelés elküldéséhez regisztráció szükséges! Amennyiben a Vevő ennél a lépésnél regisztrál, meg kell várni a visszaigazoló üzenetet és követni az abban leírt megerősítési folyamatot, ezután tudja folytatni a következő lépéseket. Fontos az adatok pontosságára ügyelni, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni.

(e)                A kosár tartalma a regisztráció folyamata alatt változatlan marad. 

(f)                 A Vevő által megadott hibás adatokból eredő teljesítési problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá semmilyen, az internetes hálózatban, levelezőrendszerben, bármilyen adatforgalomban felmerülő technikai- vagy szoftverhibáért és azok következményeiért.

(g)                A szállítási és a fizetési mód kiválasztása. A Vevő felelőssége az általa megadott számlázási- és szállítási adatok ellenőrzése, szükség esetén ezek módosítása.

A megrendelés a ”Rendelés jóváhagyása” gombra kattintva kerül elküldésre, azonban előtte még egyszer lehetőség van a megadott adatok ellenőrzésére, illetve megjegyzést is küldhető a megrendeléssel (pl: a termék színét, vagy a szállítást illetően). A Vevő által leadott, véglegesített megrendelés, a Vevő ajánlatának minősül. A Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga.

(h)                A megrendelés leadását követően a megadott e-mail címre a Vevő visszaigazolást kap, mely részletesen tartalmazza a rendelés paramétereit. Ez a visszaigazolás csupán tájékoztatás arról, hogy a Szolgáltató a rendelést megkapta. Az email-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás 24 órán belül meg kell, hogy történjen, amennyiben a Vevő nem kap visszaigazolást, fel kell venni a kapcsolatot a telefonos ügyfélszolgálattal.

2.4       A megrendelések feldolgozása

 

A beérkező megrendeléseket a Szolgáltató iktatja. A Vevő és a Szolgáltató között a szerződés a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint akkor jön létre, amikor a leadott rendelést a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Vevőnek (távollévők között létrejött szerződés).

A Szolgáltató a megrendelés leadását követően annak minden fázisáról (feldolgozás, összekészítés, futárnak történő átadás) e-mailben értesítést küld a Vevő részére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

2.5       Pénzmosás elleni jogszabályok szerinti kötelezettségek

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) előírásai alapján a nemesfémből készült termékek értékesítése esetén az alábbi kötelezettségeknek köteles a Szolgáltató eleget tenni.

Amennyiben a megvásárolni kívánt termék(ek) vételára eléri a 300.000 Ft-ot, de nem éri el a 4.500.000 Ft-ot, a Vevő köteles megadni a (családi és utónevén túl) a születési helyét és idejét.

Amennyiben a termék(ek) vételára eléri a 4.500.000 Ft-ot, vagy a Vevő naptári éven belül bonyolított, 300.000 Ft feletti összegű vársárlásainak összértéke eléri a 4.500.000 Ft-ot, a Szolgáltató köteles ügyfélátvilágítást végrehajtani a Vevő vonatkozásában, amelynek keretében a személyazonosításon túl a Pmt-ben meghatározott okiratok másolása és űrlapok kitöltése válik szükségessé. Ebben az esetben a Szolgáltató elektronikus úton felveszi a kapcsolatot az ügyfél-átvilágítás lebonyolításának egyeztetése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén a megrendelés nem teljesíthető.

2.6       A megrendelt termék fizetésének módja, szállítási információk

 

A megrendelt terméket a Szolgáltató a Vevő által megadott kézbesítési címre kiszállítja, vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében (ETELE PLÁZA, 1119, Budapest, Hadak útja 1.) vehető át személyesen. 

A megrendelt termék vételárát (a szállítási díjjal együtt) bankkártyával, előre-utalással, vagy a csomag átvételekor lehet megfizetni - szállítás esetén a futárszolgálatnak közvetlenül (utánvét), személyes átvétel esetén a Szolgáltató üzlethelyiségében. A megrendelés összesítőjében és a visszaigazoló levélben megjelölt fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A szállítási díjon felül külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Előreutalás esetén a fizetendő végösszeg beérkezését követően kerül feladásra a csomag. 

A számlát és a jótállást a csomag tartalmazza. 

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt a Vevő köteles megvizsgálni, és amennyiben a termékeken sérülést észlel, kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és a csomagot átvételét meg kell tagadni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli, reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Kiszállításra kizárólag Magyarország területén van lehetőség.

A megrendelések kiszállítását., a Magyar Posta Zrt. végzi.

A szállító általános szerződési feltételi az alábbi linkeken értetőek el:

-         Magyar Posta Zrt.: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

 A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követően csomagszám alapján lehívható a szállító alábbi felületén:

-         Magyar Posta Zrt.: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 A szállítás során keletkezett sérülés, károsodás esetén, amennyiben az nem a csomagolás hibájából ered, a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Ezekben az esetekben a kártérítéssel kapcsolatos panaszokat a szállítást végző futárszolgálat ügyfélszolgálatán jelentheti be a Vevő.

A szállítás díja a csomag értékétől és a szállítás módjától függ, melyről a Szolgáltató a megrendelés véglegesítése során tájékoztatja a Vevőt.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vevőt terheli. Csomag újraküldését kizárólag a megrendelés visszaigazolásában megjelölt fizetendő végösszeg előre történő átutalása esetén indítja el ismételten a Szolgáltató.

 

   3. A Fogyasztót megillető elállási jog

 

 3.1     A jelen pontban foglalt rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkoznak és alkalmazandók.

A Korm. rend. értelmében a Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg (i) a terméknek, (ii) több termék vásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vevő vagy az általa megjelölt (a fuvarozótól eltérő) harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja, valamint a szerződés megkötése előtt is visszavonhatja az ajánlatát. 

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. a) olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási idő alatt is lehetséges, ingadozásától függ (Korm. rend. 29. § (1) bek. b) pont); 
 2. b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (Korm. rend. 29. § (1) bek. c) pont);

Amennyiben a Vevőt a fentiek értelmében megilleti az elállási jog, elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján írásban, elektronikus úton info@bavdeluxe.hu, vagy telefonon +36-20-777-26-94 telefonszámon, munkaidőben gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlásához a megrendelés azonosítójára, a termék megnevezésére és a vásárlást igazoló számlára van szükség a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozatnak megfelelően. Az e-mailek több levelező szerveren futnak át, ezért az elállást a Szolgáltató kizárólag az e-mail megérkezésének időpontjában veszi tudomásul (azaz a feladás dátuma nem irányadó).

Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, a termék visszaküldésének költsége őt terheli azzal, hogy a termék postai úton, levélként nem küldhető vissza,  küldeményként (csomagként) kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Amennyiben a Vevő „portósan (utánvéttel)” küldi vissza a terméket, a Szolgáltató a csomag átvételét jogosult megtagadni. 

A terméket a következő címre kell visszaküldeni vagy személyesen bevinni: BÁV De Luxe Ékszergaléria, 1119 Budapest Hadak útja 1. Etele Pláza I. Emelet.

 

    4. Szavatosság

 

4.1     A Vevő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 

 

4.2     A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, abban az esetben a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek minősül. 

Fogyasztóval megkötött szerződés esetén, új termék értékesítésekor, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, használt termék esetén pedig a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési időn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. 

Nem Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a kellékszavatossági igény a szerződés teljesítésétől számított egy év alatt évül el. Az elévülési időbe a kijavítás időtartama nem számít bele. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

 

4.3     A Vevő a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben az Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a szerződéstől is elállhat azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás nem alkalmazható, Fogyasztónak nem minősülő vevő a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

4.4     Amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül, abban az esetben a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy a vásárolt termékben felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

     

    5. Termékszavatosság

 

5.1     A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – érvényesítheti a kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

5.2     Termékszavatossági igényt a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

 

5.3     Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolható. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a)        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b)        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c)        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

5.4     Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető. A termék értékesítése esetén az új tulajdonos is érvényesítheti a termékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

 

    6. Jótállás

 

6.1     Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített, 10.000 Ft vételár feletti új órákra és ékszerekre a Fogyasztót jótállás illeti meg. A jótállás időtartama a vételártól függően: 

- 10.000 Ft – 250.000 Ft közötti vételár esetén 2 év, 

- 250.000 Ft feletti vételár esetén 3 év.

A jótállás kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadásának napja. A termékhez a Szolgáltató mellékeli a kitöltött jótállási jegyet. A Vevő a jótállási jogát a jótállási jeggyel vagy a számlával / nyugtával érvényesítheti. Az előbbiekben megjelölt határidőkön túl jótállási jog már nem érvényesíthető.

 

6.2     Szolgáltató elutasíthatja a Vevő jótállási igényét, ha a hiba oka a termék részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, stb.), továbbá ha a Vevő a vásárlást nem tudja igazolni.

 

6.3     A Szolgáltató által elismert, jogos jótállási igény esetén annak rendezésére a következők szerint kerül sor:

A Vevő választása szerint kijavítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a kijavítás vagy csere teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

A Vevő a kijavítás iránti igényét a Szolgáltatónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. 

Ha a Szolgáltató a kijavításra vagy a kicserélésre irányuló kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve, nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, a Vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti.

A Vevő abban az esetben elállhat a szerződéstől, ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke - bizonyítottan - megszűnt.

A Szolgáltató a Fogyasztónak minősülő Vevő által vásárolt terméket kicseréli, ha pedig ez nem lehetséges, a vételárat visszafizeti, ha

-        az első javítás során kiderül, hogy a termék nem javítható, és a Fogyasztó másként nem rendelkezik;

-        a jótállási időtartam alatt a termék három javítás után ismét meghibásodik, és a Fogyasztó eltérően nem rendelkezik;

-        a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

A Szolgáltató a cserére, visszafizetésre 8 napon belül kerít sort.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

6.4     Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

6.5     Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyebekben azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 5. és a 6. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

6.6     A 10.000,- Ft vételár feletti termékek esetében a jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.

 

    7.  Panaszügyintézés

 

7.1     A termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat a Vevő szóban vagy írásban terjesztheti elő, az alábbi módok valamelyikén: 

 

 1. Szóbeli panaszbejelentés esetén

(a)  személyes megjelenés útján a Szolgáltató üzlethelyiségében nyitvatartási időben,

(b) telefonon +36/20-777-26-94, munkanapokon 10:00 és 17:00 óra között.

 

 1. Írásbeli panaszbejelentés esetén
 2. a)  a Szolgáltató székhelyére (1027 Budapest, Csalogány út 23-33.) küldött levélben,
 3. b)  a Szolgáltató üzlethelyiségében nyitvatartási időben, a Szolgáltató alkalmazottja részére leadott levélben vagy a vásárlók könyvében történő rögzítése útján,
 4. c)  a Szolgáltató részére küldött e-mailben (info@bavdeluxe.hu.)

 

7.2     A Szolgáltató a Vevők részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld a Vevő részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban a Szolgáltató az elutasítás indokát is megjelöli. 

 

7.3     A Szolgáltató tevékenységével összefüggő panasz esetén a Vevő az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

(a)      Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36-1/488-2131) fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése esetén (A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.); 

(b)      területileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez az üzlethelyiség nyitvatartási idejével, a kereskedelmi engedéllyel és a vásárlók könyvével kapcsolatos panaszok esetén; 

(c)      Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályához (cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5., telefonszám: +36-1/ 4585-699, email: nnyevo@bfkh.gov.hu) a nemesfémek kereskedelmi tevékenységével, a fémjelzéssel kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén;

(d)      Gazdasági Versenyhivatalhoz (cím: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3., telefon: +36-1/472-8851, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu, levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 958.) a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés esetén;

(e)      területileg illetékes járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályához fogyasztóvédelmi tárgyú panaszok esetén;

(f)      bírósághoz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.

 

     8. A felelősség korlátozása

 

8.1     A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 

(a)      olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Weboldalra,

(b)      a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibából bekövetkező meghibásodásért, adatvesztésért, vagy az internetcsatlakozás hibája vagy megszakadása miatti károkért.

 

8.2     A Webshopban található termékek egyediségére tekintettel az egyes termékek tulajdonságai a termékleírásban foglaltaktól kisebb, funkcionalitást és vizualitást nem érintő mértékben eltérhetnek. Ilyen kisebb eltérés esetén a Szolgáltató a hibás teljesítésért való felelősséget kizárja.

 

8.3     Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kizárólag a tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a Weboldalon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

 

8.4     A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a termék megvásárlásával kapcsolatosan felmerülő bármely probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

 

8.5     A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalt működtető rendszer használatából eredő károkért. A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

 

      9. Adatvédelem

 

         A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója az irányadó, amely a www.bavdeluxe.huoldalon érhető el. 

 

    10. Az ÁSZF módosítása

 

         A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően kezdeményezett vásárlásokra alkalmazandók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a weboldalt más domain név alá helyezze át. 

 

 

 

 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: BÁV e-Kereskedelmi Kft. (levelezési cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., elektronikus levelezési cím: info@bavdeluxe.hu)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vonatkozó szerződés tekintetében1:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja2:

 

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

1: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

2: A megfelelő jelölendő

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A BÁV e-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Szolgáltató (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cg.:01-09-190692; www.bavdeluxe.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

Az adatkezelési tájékoztató a mindenkor hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel készült, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

Az Adatkezelő továbbá figyelemmel volt a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásában foglaltakra is.

 

Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: BÁV e-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

E-mail: info@bavdeluxe.hu

A személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintett személyek az Adatkezelőhöz az info@bavdeluxe.hu email-címen vagy a 06-20-777-2694-es telefonszámon közvetlenül is fordulhatnak.

 

Fogalom-meghatározások

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Általános rendelkezések

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét természetes személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget élveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat az Adatkezelő nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

Az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek a BÁV e-kereskedelmi Kft.. minősül, amely tevékenységének végzésével kapcsolatban adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az Adatkezelő adatkezelést vagy az Ön hozzájárulásával, vagy a GDPR által meghatározott egyéb jogalapok szerint végezhet az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
 • Adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fentieknek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

Az érintettek köre

A www.bavdeluxe.hu weboldalra (a továbbiakban: weboldal vagy webshop) látogatók; a weboldalon regisztráló, a hírlevélre feliratkozó személyek, illetve a webshopból vásárlók (a továbbiakban együttesen: Érintettek).

 

Az érintettek jogai és a jogorvoslat

 

Az egyes érintetti jogok adatkezelési tevékenységenként eltérőek. A gyakorolható érintetti jogok az adatkezelési tevékenységekhez rendelten kerülnek meghatározásra.

 

Jelen pontban az Adatkezelő általános tájékoztatást ad az egyes érintetti jogok tartalmáról.

 

Az érintett személyek jogosultak arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adataik tekintetében

 • a személyes adataikhoz hozzáférjenek;
 • a személyes adataik helyesbítését kérjék;
 • a személyes adataik törlését kérjék;
 • a személyes adataik kezelésének korlátozását kérjék;
 • tiltakozzanak a személyes adataik kezelése ellen;
 • a személyes adataikat megkapják és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adataik kezelésére hozzájárulásuk alapján kerül sor, úgy hozzájárulásukat bármikor visszavonhassák.

 

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

 • Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog:

Minden Érintettnek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az Adatkezelőt terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell megadni az Érintett részére. Adatkezelő köteles minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtani.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

 • Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését, melynek Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

(I.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(II.) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(III.) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(IV.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(V.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(VI.) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

(I.) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

(II.) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(III.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(IV.) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Az Érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Adatkezelő részére küldheti meg.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az érintett személy nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

 

Az adatok tárolása és biztonsága

 

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik az Adatvédelmi Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

 

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

 

A fenti elveket az Adatkezelő, illetve az Adatkezelővel közös adatkezelők és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása és megőrzése az Adatkezelő, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. Az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

 

Az egyes adatkezelések

 1. Weboldalon böngészés és vásárlás

Az Érintettek személyes adatainak kezelése a www.bavdeluxe.hu weboldalon történő böngészés, a webáruházból, ill. kereskedelmi egységben történő vásárlás, arról számla kiállítása, a kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint vásárlóval történő kapcsolattartás céljából.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, családi és utónév, e-mailcím, telefonszám, szállítási cím, IP cím;

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem feltétel, hogy személyes adatot tartalmazzon, az Érintett önként dönt az ilyen tartalom megadásáról.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Pénzmosás elleni tevékenység keretében, 300.000 Ft. feletti nemesfémvásárlás esetén, adatrögzítési kötelezettség teljesítése céljából: születési hely és idő.

Pénzmosás elleni tevékenység keretében, 4.500.000 Ft. feletti nemesfémvásárlás esetén, ügyfélátvilágítás kötelezettség teljesítése céljából: születési név, állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma, céges vásárló esetén a képviselő neve és beosztása, a tényleges tulajdonos adatai, kiemelt közszereplői státusz minősége.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel (ide nem értve a pénzmosási törvény szerinti ügyfélátvilágítás esetét).

Érintetti jogok: Hozzáféréshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

 

 

     2. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: számlaadási kötelezettség teljesítése.

 

A kezelt adatok köre: a vásárlók neve, lakcíme.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

 

Érintett jogai: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog.

 

     3. Hírlevélre feliratkozók

Az adatkezelés célja a hírlevélre regisztrálók tájékoztatása az Adatkezelő akcióiról, marketing tartalmú kommunikációiról.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg az Érintettet.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

Érintett jogai: Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

 

     4. Call center és panaszkezelés

 

Az adatkezelés célja a telefonon, elektronikus vagy postai úton beérkező érdeklődésekre történő tájékoztatás, valamint vásárlói panasz, minőségi kifogás kezelése.

A kezelt adatok köre: az érintett személy által megadott adatok (név, lakcím vagy email cím vagy telefonszám, ügylet adatai), telefonhívásnál a hanganyag.

Az adatkezelés jogalapja: érdeklődő Érintett esetében hozzájárulás, panasz és minőségi kifogás esetén jogi kötelezettség teljesítése (Fogytv. 17/A.§ és 17/C.§).

Érintetti jogok: Hozzáféréshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

 

    5. Nyereményjátékok

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékok működtetése keretében a nyertesek azonosítása, a nyeremény nyertesnek való megküldése.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, emailcím.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Érintetti jogok: Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

 

     6. Sütik (cookies)

 

A Társaság weboldala adatokat gyűjt ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely internet-beállításokat tárol.

A sütik segítségével a Társaság szervere az adott felhasználót azonosítani tudja, információkat tud gyűjteni és ezekből elemzéseket készít. A sütik használatával a Társaság adatkezelést végez, amelynek fő céljai: a felhasználó azonosítása, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása, bizonyos megadott adatok tárolása, nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása, analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.

A sütik főbb funkciói:

 • információk gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik a weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

 

A sütik alkalmazása differenciáltan, a következők szerint történik:

 

Elengedhetetlen sütik:

Segítenek használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Preferenciális sütik:

Használatával a Társaság olyan információkat tud megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet a honlap látogatója által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Statisztikai sütik:

Az adatok gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítik a Társaságot abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal, ill. miként használják.

Marketing sütik:

A Társaság a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használja. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyen közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsa őket, ez pedig még értékesebbé teszi a weboldalt a tartalmakat közzé tevő és a harmadik fél hirdetők számára.

A Társaság a weboldalra látogatók részére az elengedhetetlen sütik és a választható sütik alkalmazásáról tájékoztatást ad, illetve a választható sütik esetében hozzájárulást kér azok alkalmazásához. A weboldalon használt sütikről bővebb információ található az ott elhelyezett linkeken, így arról is, hogy a sütik használatának általános tiltása milyen következményekkel jár.

Az adatkezelés jogalapja:

Az elengedhetetlen sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek), az egyéb „kényelmi” sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A kezelt adatok köre:

IP-cím, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás pontos időpontja, a weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás, a weboldalon töltött idő, az előzőleg látogatott honlap címe.

Az adatkezelés időtartama:

Az elengedhetetlen sütik esetében 1 év, az egyéb „kényelmi” sütik esetében a hozzájárulás megadásától számított 2 év.

Érintetti jogok:

Hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, adathordozhatósághoz való jog, törléshez (elfeledtetéshez) való jog, adatkezelés korlátozásához való jog.

 

Külső szolgáltatók

A weboldal működéséhez és a hirdetések megjelenítéséhez a Társaság külső szolgáltatók sütijeit is használja.

A Társaság által igénybe vett közös adatkezelő adatai:

  • a Társaság marketing tevékenységét ellátó, e-mail rendszerét üzemeltető és szerverszolgáltatását végző LEXHOLDING ZRt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) biztosítja az informatikai hátteret és a telekommunikációs szolgáltatások elérését;

 

A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

A Társaság által igénybe vett külső szolgáltatók a következők:

  • META (Facebook, Instagram) a célzott hirdetések megjelenítéséhez.
  • Google (Google Analytics, Google Ads) a weboldal használatának elemzéséhez és célzott hirdetések megjelenítéséhez

 

  • a Társaság részére honlap-üzemeltetést biztosító V-Team Reklámügynökség Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 44.).
  • a Társaság részére telekommunikációs szolgáltatást nyújtó Invitech ICT Services Kft. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.), Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.), Yettel Magyarország  Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

 

A személyes adatok megőrzésének ideje:

Az Érintett személyes adatait

– hozzájárulás alapján kezelt adatok (pl. direkt marketing) esetében a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig;

– a vásárlás során megadott személyes adatokat a vásárlás időpontját követő 6 évig (az Art. és Ptk. szerinti elévülési idő figyelembe vételével);

– a vásárlásokkal összefüggésben kibocsátott számlák tekintetében a számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzési idő végig, 8 évig (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján);

– a nyereményjátékban résztvevő Érintettek esetében a nyeremény átadását követő 60 napig;

 • panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig

őrzi meg az Adatkezelő, ezt követően az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok törléséről vagy azok anonimizálásáról.

Amennyiben a tárolási időn belül hatósági vagy bírósági eljárás indul az érintett szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítésére, úgy a tárolási idő – az Adatkezelő jogos érdekéből – ezen eljárás jogerős befejezéséig tart.

 

A személyes adatok továbbítása:

A személyes adatokat az Adatkezelő felelős munkatársai, illetve az alább megjelölt partnerei – mint adatfeldolgozók – jogosultak megismerni, a feladat ellátásához szükséges körben és mértékben, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Szállítás
 1. Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefon: 06-1-767-8282 Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00 között, csütörtökön 08:00-20:00 óráig

További információ:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat?utm_source=ugyfelszolgalat_kapcsolat&utm_medium=aloldal_btn_erkezes_belfold_kezbesites_v2&utm_campaign=ugyfelszolgalat_kacsolat_clc&utm_term=2018_2019&utm_content=uf_al_btn )

Csomag nyomon követése: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a weboldalon keresztül megvásárolt termékek kiszállítása a megrendelő részére, a megrendelő (Érintett) által megadott szállítási címre. A kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az Érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi Érintett.

Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 • Online fizetés (Bankkártya elfogadás)

Adatfeldolgozó: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: https://otpmobil.hu/kapcsolat/

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés lebonyolítása.

A kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Az érintettek köre: Az online vásárlást végző Érintett.

Az adatkezelés célja: A webshopon történő vásárlás során az online bankkártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében fraud-monitoring elvégzése (visszaélések ellenőrzése).

 • Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

A kezelt adatok köre: Az Érintett által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat.

Az Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 • Könyvelés, számlázás

Adatfeldolgozó: Lexholding ZRt.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számviteli, pénzügyi, adózási feladatok, számlázás, a szolgáltatási szerződésekből eredő kintlévőségek kezelése.

A kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Az Érintettek köre: Az online vásárlást végző valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja: Könyvelési feladatok ellátása, az adójogszabályokban előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

 • Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: ++36 (30) 683-5969

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu